drivrutiner

Om maskinvaran fungerar dåligt eller inte alls kan det röra sig om något i maskinens drivrutin som sätter käppar i hjulet. Vi ser till att dina maskiner och drivrutiner fungerar som de ska.

drivrutiner

Ladda ner

Drivrutinernas funktion är att se till så att hårdvaran kommunicerar med mjukvaran på ett fungerande sätt. Det är drivrutinerna som via mjukvara specificerar vad hårdvaran ska utföra för jobb, och ibland händer det att en drivrutin inte är tillräckligt anpassad för systemet som det ska verka i och då kan det uppstå problem.