BRAND & säkerhet

Inte bara finns det lagar och regler som rör säkerhet på arbetsplatsen, det bidrar också till trygghet på jobbet. Kontakta oss för hjälp med brand- och inbrottsskydd.

BRAND & säkerhet

Allt till ditt kontor

Om det skulle börja brinna är det oerhört viktigt att arbetsplatsen har nödvändig utrustning för att kunna avhjälpa mindre faror. Vi hjälper dig och ser till så att din arbetsplats har erforderligt skydd mot såväl inbrott som brand. Vår personal kan också hjälpa er med brandskyddsdokumentation och konsultation inför en eventuell ny-, om- eller tillbyggnad. I vår butik hittar du alltid brandsläckare, brandfiltar och andra tillbehör för brandskydd.